پشتیبانی ماهانه سایتاستانداردحرفه ایفوق حرفه ایشتاب
بارگذاری و بروز رسانی محتوا متنی10 عدد15 عدد20 عدد30 عدد
بارگذاری عکس20 عدد50 عدد70 عدد100 عدد
بارگذاری و مدیریت اسلاید و بنر
2 عدد5 عدد8 عدد15 عدد
مدیریت صفحات خاص
2 عدد5 عدد8 عدد15 عدد
تعیین استراتژی اولیه سئو
معرفی سایت به بیش از ۲۰
موتور جست و جو
ارائه گزارش ماهیانه