پوریا_آذرخش

پوریا آذرخش

Commercial Manager , Business Planner

من پوریا آذرخش با چندین و چند سال سابقه در حوزه بازاریابی، بازرگانی، مدیریت فروش و همچنین تجربه دنیای تبلیغات، مسیر شکل گیری یک برند تا به سر انجام رسیدن آن که برای خیلی ها مسیری صعب العبور و غیر قابل لاور است را مانند یک بازی می بینم.
بازی که کاملا به تمامی فراز و نشیب های آن واردم.
درست مثل مسیر زندگی. برای من غیر ممکنی وجود ندارد چون از تک تک چالش های سر راهم لذت می برم و به راحتی آن ها را به سرانجام می رسانم و همچنین آماده ام تا چالش های شما را هم در دست بکیرم.

ویژگی های فردی

  • مدیریت منابع و استراتژی های ویژه
  • ایجاد پلان های متفاوت وابسته به نیاز و موقعیت
  • روحیه کار تیمی بسیار بالا