محمدرضا-خادم

محمدرضا خادم

IT Manager , Production Manager

با بیش از 5 سال سابقه در حوزه تکنولوژی دریافتم که هر اتفاق موفق در این زمینه نیازمند ریشه یابی و با اصالت کار کردن است.
همیشه سعی بر این داشتم که تمامی بخش های کاری خودم را به بهترین شکل ممکن آموزش ببینم و در همین زمینه بهترین فعالیت ها داشته باشم
با داشتن اطلاعاتی کافی در این زمینه قدم نهادیم تا این تجربیات خوب و موفق را با دیگران نیز به اشتراک بزاریم.
موفقیت در گرو اتفاقات درست و در کنار هم چیده شده است.
من در کنار شما برای رسیدن به این مهم قدم ها را محکم و استوار نهاده ام.

ویژگی های فردی

  • روحیه کارتیمی بالا
  • برنامه ریزی دقیق برای اعمال پروژه ها از ابتدا تا نهایی شدن کار
  • فعالیت تخصصی در زمینه IT

Contact Info