نمونه کارهای سمعی بصری و تدوین قابل مشاهده است. تمامی نمونه کارها توسط بخش سمعی و بصری آژانس خلاقیت پارادایس تصویربرداری و فیلم برداری و تدوین شده اند.