تحصیل در اسپانیا

گرافیک و طراحی

شرح پروژه

گرافیک و طراحی

تحصیل در اسپانیا مزایای فراوانی دارد که می توان به مدرک معتبر و اساتید برجسته و همچنین بهره گیری از امکانات رفاهی عالی اشاره کرد.

نکات مهم

ترکیب عناصر

استفاده از عناصر طبیعی و جلوه های گرافیکی باعث ایجاد حس جدید بودن می شود

طراحی مینیمال

استفاده از این سبک باعث تمرکز بیشتر بر تصویر خلق شده می شود

پروژه های مشابه