دفتریادداشت ماهان

گرافیک و طراحی

شرح پروژه

گرافیک و طراحی

متریال درجه یک و استاندارد دلیل رضایت بالای مشتریان این مجموعه است.

 
 

 

 

نکات مهم

طراحی مینیمال

استفاده از این سبک باعث تمرکز بیشتر بر تصویر خلق شده می شود

ترکیب عناصر

استفاده از عناصر طبیعی و جلوه های گرافیکی باعث ایجاد حس جدید بودن می شود

پروژه های مشابه